top of page

Viktig information

Som vi redan informerat om kommer vi från augusti att stå utan lokal. Just nu har vi inte hittat någon ny lokal heller och vi återstår därför med olika alternativ.


Alternativ 1 är att vi lyckas hitta en ny lokal inför hösten, detta är i dagsläget inte troligt, då vi inte kommer någonstans med vårt sökande. Vi fortsätter just nu att söka, men ju närmare vi närmar oss sommaren ju svårare blir det att även om vi hittar en lokal att var i, fortsätta bedriva vår verksamhet.


Alternativ 2 är att man bokar in sig i en idrottshall någonstans och bär ut mattor inför varje träningspass. Detta alternativ har redan nu jag (Dennis) och Calle annonserat att vi inte är intresserade att försätta driva klubben med detta alternativet, utan då kommer det behövas fler ledare och att andra personer går in i styrelsen. Om det är någon som är intresserad av att driva klubben vidare på detta sätt, behöver detta komma till vår kännedom inom de närmaste veckorna. Bokningen av idrottshallar öppnar den 1:a april och det är troligtvis "huggsexa" om tiderna.


Om inga av dessa alternativen inträffar kommer tyvärr klubben att avsluta sin verksamhet efter denna terminen och föreningen kommer läggas ner.


Mvh

Styrelsen genom Dennis Rundström ordf. Korpehôla Judoklubb.

Den 23 och 25 maj är det gradering! Det sker på ordinarie träningstid. Välkomna, och lycka till!

bottom of page