top of page

Styrelse

dennis3.jpg

Dennis Rundström

Ordförande

calle3.jpg

Calle Rundström

Kassör

Avatar 82

Mattias Olsson

Vice ordförande

Avatar 82

Martina Z Saurage

Suppleant

patrik ö.jpg

Patrik Östemar

Sekreterare

Avatar 82

Vakant

Suppleant

Övriga poster

calle3.jpg

Calle Rundström

Ansvarig för träning och jämställdhet

Avatar 82

Mattias Olsson

Materialansvarig

Avatar 82

Bo Saurage

Ordf. valberedningen

patrik ö.jpg

Patrik Östemar

Ansvarig för ungdom och utbildning

Avatar 82

Krzyzstof Swiniarski

Revisor

Avatar 82

Vakant

Valberedningen

dennis3.jpg

Dennis Rundström

Tävlingsansvarig

Avatar 82

Lars Karlehammar

Revisor

bottom of page